ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนที่นี่

Click to website Hatyairatprachasun School

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์งาน Southern EP/Mini EP 2016

Click to website Southern EP/Mini EP 2016

WE ARE YRS


โรงเรียน

School

ผู้ปกครอง

Parent

ครู

Teacher

นักเรียน

Student

Let's Get In Touch! ติดต่อโรงเรียน


1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel.074-251173,074-251886
Fax 074-251173

yrs_004@yahoo.com อีเมล์โรงเรียน
Webmaster : Suttipong Hodmarn TA747@hatyairat.ac.th