40 ปี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

40 th HATYAIRATPRACHASUN SCHOOL

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

................................................................................................................................

ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คลิกดูประกาศรายชื่อ ม.1 CEP,SMA,IP

คลิกดูประกาศรายชื่อ ม.4 SMA

..............................................................................................................................................................................................


1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel.074-251172,074-251886 Fax 074-251173 อีเมลโรงเรียน yrs_004@yahoo.com
Webmaster : Suttipong Hodmarn TA747@hatyairat.ac.th
BY SUTTIPONG HODMARN : V.23112016 update V.29102018