• จำหน่ายคู่มือผู้ปกครอง
  - ผู้สมัครซื้อคู่มือได้ที่โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค์วันที่ 1 - 30 มี.ค. 60
 • รับสมัคร ม.1
  - ในเขต/ทั่วไป 27-30 มีนาคม 2560
  - ความสามารถพิเศษ 27-28 มีนาคม 2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มีนาคม 2560
 • สอบ วัดความรู้พื้นฐาน ม.1
  - ในเขต/ทั่วไป 1 เม.ย.2560
  - ความสามารถพิเศษ สอบปฏิบัติ วันที่ 30 มี.ค.2560
  -- สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 1 เม.ย.2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 1 เม.ย.2560
 • ยื่นคะแนน O-NET ม.1
  วันสมัคร
  วันที่ 27 - 30 มี.ค. 60
 • ประกาศผล/รายงานตัว ม.1
  - ในเขต/ทั่วไป 5 เม.ย.2560
  - ความสามารถพิเศษ 31 มี.ค.2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 5 เม.ย.2560
 • มอบตัว ม.1
  - ในเขต/ทั่วไป 19 เม.ย.2560
  - ความสามารถพิเศษ 19 เม.ย.2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 19 เม.ย.2560
 • รับสมัคร ม.4
  - นักเรียน ม.3 (โควต้า)
  - นักเรียนทั่วไป 27-30 มีนาคม 2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มีนาคม 2560
 • สอบ วัดความรู้พื้นฐาน ม.4
  - นักเรียน ม.3 (โควต้า) สอบวัดความรู้พื้นฐาน 2 เม.ย 2560
  - นักเรียนทั่วไป สอบวัดความรู้พื้นฐาน 2 เม.ย 2560
  - เงื่อนไขพิเศษ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 2 เม.ย 2560
 • ยื่นคะแนน O-NET ม.4
  วันสมัครวันที่ 27 - 30 มี.ค. 60
 • ประกาศผล/รายงานตัว ม.4
  - นักเรียน ม.3 (โควต้า) 4 เม.ย.2560
  - นักเรียนทั่วไป 6 เม.ย.2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 6 เม.ย.2560
 • มอบตัว ม.4
  - นักเรียน ม.3 (โควต้า) 20 เม.ย.2560
  - นักเรียนทั่วไป 20 เม.ย.2560
  - เงื่อนไขพิเศษ 20 เม.ย.2560