โรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ประชาสรรค์ให้ความช่วยเหลือครอบ ด.ช.จิรายุ ชูเย็น ม.๒ /๑๑ กรณีประสบอัคภัยในคืนวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ ณ ตำบลควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงิน ๒๒,๔๖๙ บาท พร้อมกับเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม