วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกองบิน 56
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เข้าพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ โดยนาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการ กองบิน 56 ประธานในพิธี ทางกองทัพอากาศจะมอบเครื่องหมายปีกร่มนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ให้แก่ บุคคล/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแก่กิจการของกองทัพอากาศ