ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

รับสมัครผู้ประสานครูชาวต่างชาติ 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2561 

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน  2561

รายละเอียดการรับสมัครคลิกที่นี่